IMX Discovery-folyamat

Az igazi haszna ennek a megoldásnak (Innermetrix Discovery Process™) abban van, hogy a Vezetőfejlesztés során egy személyre szabott fejlődési út van garantálva, így a cél biztosan elérhető. 

Az Innermetrix Discovery Process™ egy Személynek a teljeskörű felmérése három, egymástól látszólag erősen elváló, de mégis szorosan egymáshoz kapcsolódó területen.

              Először a Magatartását vizsgáljuk meg egy Személynek a természetes és az adaptív állapotában. Ha ezt az információt Ön, mint Vezető ismeri, akkor ez segíteni fog Önnek abban, hogy a legideálisabb környezetet alakítsa ki ennek a Személynek ahhoz, hogy teljesmértékben ki tudjon bontakozni. Ez a felismerés tárja fel a teljesítmény különböző területein, mint Termelékenység, Teljesítőképesség és Megtérülés, a javulási lehetőségeket, mivel ezekre együttesen és pozítivan gyakorol hatást. DISC Index
              A második szemléletben egy Személy Értékstruktúráját vizsgáljuk meg. Ez sokkal mélyrehatóbb, mivel itt egy Ember értékeiről van szó, melyek a magatartását nagyban meghatározzák. Ha egy Vezető tudja, hogy egy Személynek vagy Csapatnak milyen értékei vannak, akkor az ő általa személyre szabott munkakultúra gondoskodik majd arról, hogy ezek a mélyen meghúzódó motivációs tényezők, amennyire csak lehet, ki legyenek elégítve. Így lesz biztosítva, többek között, a munkatársak motivációja és elkötelezettsége, illetve a megtarthatóságuk a jelenlegi poziciójukban. 
Értékek Index
              A harmadik nézőpontban arról van szó, hogy egy Személy hogyan gondolkozik és hozza meg döntéseit. Ez meghatározó, főleg egy teljesítményfüggő környezetben. A kapott eredmények alapján azonosítjuk minden egyes Személy tehetségeit, és a Személy jelenlegi kompetenciaszintjét ezen tehetségein belül. Ki tudjuk mutatni a Személy gondolkozásbeli vakfoltjait, melyek ismeretén keresztül a Vezető a hibás döntéseit, és az ebből fakadó károkat minimalizálni tudja. Ezt az Attribute Index™ teszi lehetővé.
Ez az eljárássorozat biztosítja Önnek azt, hogy minden Személyt a kívánt fejlődési,- fejlesztési útra állítson, megfelelően alkalmazza képességeiket, használja ki ösztönzöiket, illetve tudatosan támogassa az Egyén, illetve a Csapat magatartását a közös teljesítménycélok elérése érdekében.

Több információ: Diagnosztika és Coaching

Management screening megoldás bemutató anyag

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK